Projekt “Dominos” je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Hra Dominos má za cieľ rozšíriť nie veľmi zastúpený žáner hier podnecujúcich logické myslenie a využiť tak segment trhu, kde sa najobľúbenejšími titulmi stávajú produkty od neznámych autorov a malých nezávislých herných štúdií.

Operačný program: IROP – Integrovaný regionálny operačný program
Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)
Názov prijímateľa: HELIOS IS s.r.o.
Názov projektu: Dominos
ITMS kód projektu: 302031H692